Onrust door sluiting tehuizen

Onrust door sluiting tehuizen

Duizenden ouderen krijgen binnenkort te horen dat ze niet kunnen blijven wonen in hun verzorgingstehuis. Zeker dertien verzorgingstehuizen zijn al gesloten, en in nog eens tachtig andere locaties is sluiting aangekondigd, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Dat brengt veel onrust mee voor de bewoners, die in sommige gevallen in actie komen.

Alarm huisartsen over ouderenzorg

Alarm huisartsen over ouderenzorg

De Nederlandse huisartsen maken zich grote zorgen over ouderen die thuis moeten blijven wonen, maar dat eigenlijk niet kunnen. In een onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt driekwart nu al te merken dat dit moeilijkheden oplevert. De artsen zien dit probleem groter worden door het kabinetsbeleid om de toegang tot verzorgingshuizen te beperken.

Sociaal netwerk kan ouderen met grootste zorgvraag niet altijd ondersteunen

De staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn vindt dat kinderen zelf hun oude moeder kunnen wassen of eten voor haar koken. Maar kunnen kwetsbare thuiswonende ouderen wel zonder meer terugvallen op hun zorgnetwerk? Overbelasting van de al aanwezige mantelzorger dreigt.

Sociaal platform

zorgvraagouderen.nl wordt een sociaal platform die vraag en aanbod in de ouderenzorg bij elkaar brengt. Het platform is onafhankelijk en objectief. De doelgroep zijn ouderen en hun kinderen die een vraag hebben op het gebied van ouderen zorg.

Huisartsen leggen uit hoe de zorg betaalbaar blijft

Huisartsen leggen uit hoe de zorg betaalbaar blijft

"Ik ben ervan overtuigd dat kleinschalige centra met vertrouwde zorgverleners (huisarts, wijkverpleegkundige) goede kwaliteit leveren tegen beduidend lagere kosten dan grote ziekenhuizen waar vaak standaard procedures op mensen worden losgelaten zonder dat die altijd duidelijke meerwaarde hebben. Uiteraard is het dan wel nodig het verzekerings- en overheidsgeld dat nu nog naar de ziekenhuizen gaat, ook mee te laten schuiven naar de huisartsen. Daarmee kunnen die extra personeel aantrekken, zoals een extra (part-time) huisarts in de praktijk of een diabetesverpleegkundige."