Sociaal platform

zorgvraagouderen.nl wordt een sociaal platform die vraag en aanbod in de ouderenzorg bij elkaar brengt. Het platform is onafhankelijk en objectief. De doelgroep zijn ouderen en hun kinderen die een vraag hebben op het gebied van ouderen zorg.

Oplossing:

Oplossing is een centraal informatie punt voor ouderenzorg, breed inzetbaar, te ontwikkelen. Het platform wordt door partners invult met een moderator als beheerder. Het wordt een platform dat een sterk sociaal karakter heeft. Ervaringen van mensen, interactie via forums. interactie tussen aanbod vraag en aanbod oplossing.

We zoeken nu partijen waar we het platform aan willen voorleggen. Voorleggen om het plan onder andere te toetsen op haalbaarheid. We zoeken partners, bedrijven die zorg aanbieden, bv verpleeghuizen revalidatie centra, zorgmeldpunten etc. die een soort raad van advies gaan vormen zodat het platform vooral een serieus en professioneel karakter heeft zonder afstandelijk te worden.

We proberen met het platform zorgdraag en zorgoplossing bij elkaar te brengen. Het moet een voordeel zijn voor zowel bedrijven als burgers.

Keywords


  • Regionaal
  • breed toegankelijk in vormgeving en usability
  • doorzoekbaar en breed antwoord geven op de zoekvraag.
  • filteren op een aantal eigenschappen: leeftijd, ziektebeeld etc
  • informatie geclusterd