Huisartsen leggen uit hoe de zorg betaalbaar blijft

Huisartsen leggen uit hoe de zorg betaalbaar blijft
Hilbert Kraaij, huisarts in opleiding
Betere samenwerking verschillende disciplines
Hilbert Kraaij, huisarts in opleiding
"Ik ben ervan overtuigd dat kleinschalige centra met vertrouwde zorgverleners (huisarts, wijkverpleegkundige) goede kwaliteit leveren tegen beduidend lagere kosten dan grote ziekenhuizen waar vaak standaard procedures op mensen worden losgelaten zonder dat die altijd duidelijke meerwaarde hebben. Uiteraard is het dan wel nodig het verzekerings- en overheidsgeld dat nu nog naar de ziekenhuizen gaat, ook mee te laten schuiven naar de huisartsen. Daarmee kunnen die extra personeel aantrekken, zoals een extra (part-time) huisarts in de praktijk of een diabetesverpleegkundige."
Roelf Sikkema, huisarts te Zwolle
Roelf Sikkema, huisarts te Zwolle
"De beste oplossing voor de zorg is een samenwerkend eerstelijnscentrum, waarbij huisarts, apotheek en wijkverpleegkundige samenwerken. De huisarts kan versterkt worden met bijvoorbeeld een ouderen verpleegkundige, en voor vragen bij opvoeding is bijvoorbeeld een pedagoog beschikbaar."
Cees Dekker, huisarts op Urk
Cees Dekker, huisarts op Urk
"De kostenbesparing zit in minder management en overhead. Kortere lijnen. Voor de wijkverpleging/thuiszorg geldt hetzelfde: kleinere organisaties met kortere lijnen fungeren beter en economischer."
Theobert Timmerman, huisarts te Drunen
"Onnodige controles door specialisten afschaffen. Zo snel mogelijk weer terugverwijzen naar de eerste lijn."
Hans Gimbel, huisarts te Heerhugowaard
Hans Gimbel, huisarts te Heerhugowaard
"Om de zorg betaalbaar te houden is het belangrijk de huisartsenzorg te ondersteunen. Immers de huisarts handelt 96% van de zorgvragen af voor 4% van het zorgbudget. Ondersteuning van de huisarts vindt op dit moment onvoldoende plaats. Klink heeft de huisartsen met een hoop onnodig werk opgezadeld. Zoals de bezuiniging op geneesmiddelen die de huisartsen moeten doorvoeren. Dit terwijl de dure medicijnen niet door de huisartsen worden voorgeschreven, maar in de tweedelijn door de medisch specialisten. De minister had dus afspraken met de medisch specialisten op dit gebied moeten maken."
Rien Frankenhuis, voorzitter Huisartsenkring West Brabant
Rien Frankenhuis, voorzitter Huisartsenkring West Brabant
"De huisarts kan als geen ander de zorgkosten in bedwang houden. Dan is wel een wettelijke verankering van de huisarts als Poortwachter noodzakelijk. Alle gezondheidsvraagstukken eerst langs de huisarts en diens toestemming vragen om naar de 2e lijn de gaan."
Willem van der Linden, huisarts te Leimuiden
Willem van der Linden, huisarts te Leimuiden
"Niet complexe zorg hoort beter thuis in de eerste lijn. Dit wordt al vele jaren geroepen, maar komt nauwelijks tot stand door de verschillen in bekostiging: zorg in de eerste lijn wordt door zorgverzekeraars betaald, in het ziekenhuis zorgt een ingewikkeld vereveningssysteem (bedoeld om grote kosten gelijkmatig te verdelen over de risicodragende zorgverzekeraars) ervoor dat zorgverzekeraars geen financiële prikkel hebben om die zorg in de eerste lijn in te kopen (in een aantal gevallen betalen zij zelfs dubbel voor zaken die in de eerste lijn gebeuren, maar al in de ziekenhuisDBC's versleuteld zitten). Wat dus nodig is wordt 'ontschotting' genoemd."
Peter Staal, antroposofisch huisarts
Peter Staal, antroposofisch huisarts
"Zorg blijft betaalbaar door betere afstemming op de wensen (/ angsten) van de patiënt. Tijd hebben is daarbij een factor en niet altijd protocollair willen werken. Daarbij moeten wetenschappelijke waterdichtheden soms ook het veld ruimen voor een goede diagnostiek met de handen van de arts, zo zijn een hoop 'geruststellende' (lees: dure) onderzoeken te vermijden."
Remco Haringhuizen, (waarnemend) huisarts te Maastricht
Remco Haringhuizen, (waarnemend) huisarts te Maastricht
"Er moeten meer praktijkondersteuners komen, om het mogelijk te maken dat (nog meer dan nu) patiënten vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn kunnen komen en op veilige en professionele wijze dicht bij huis gecontroleerd kunnen worden (denk aan longpatiënten, diabetespatiënten, chronische hartvaatziekten). De opleiding voor praktijkondersteuners moet beter en het moet gaaf worden om praktijkondersteuner te zijn. Nu verdienen ze te weinig om het werk echt aantrekkelijk te maken."
Lieneke van de Griendt, huisarts te Schiedam
Lieneke van de Griendt, huisarts te Schiedam
"Houd de zorg zoveel mogelijk in de Eerste Lijn. Daar is de zorg veeeeele malen goedkoper."
Rob Schonck, huisarts te Velden
Rob Schonck, huisarts te Velden
"De zorg blijft betaalbaar door alle beleid te richten op het leveren van zorg op die plek waar dat kwalitatief goed en tegen de laagste kosten kan worden geleverd. Verschuiven dus van de tweede- naar de eerste- lijn (2e->1e) en van de eerste- naar de nuldelijnszorg (dat is zelfzorg/zelfmanagement) (1e->0e). "
Geen verhoging van het Eigen Risico
Jeanette Caljouw-Vos, huisarts te Ridderkerk "Ik heb van de voorstellen gehoord mbt verhoging eigen risico en 5 euro bij de huisarts. Het eerste lijkt mij een principiële discussie: hoe zwaar moet je financieel gestraft worden als je ziek bent en kunnen chronische zieken dat nog wel opbrengen. Het tweede voorstel leidt mijns inziens niet tot kostenbesparing. Een groot deel van het huisartsenwerk bestaat uit een afwachtende houding, wanneer je verwacht dat een klacht vanzelf overgaat. Het is de vraag of patiënten hiertoe nog bereid zijn, wanneer zij bij ieder bezoek 5 euro moeten betalen. Dit leidt naar mijn mening tot overdiagnostiek en behandeling."
Ingrid Scheek, huisarts te Vlaardingen "Heel hoog eigen risico is niet goed. Een entree voor huisarts van 5 euro; doe dan 2,50 voor een consult extra. Dat zal voor sommigen wel een drempeltje geven en niet altijd onterecht. Iets dat gisteren begon, vandaag niet gezien wordt, is overmorgen vaak vanzelf over gegaan. En bellen voor overleg mag altijd!"
Minder administratieve lasten
Rob van der Spruit, huisarts te Leiden "Beperking van de administratieve zaken, meer zorginhoudelijke kwesties per dag. Dit betekent ook: zorgen dat je automatisering op peil is, en de afspraken met de verzekeraars (makkelijk) geregeld zijn."
"De '5 euro-regeling' onmiddellijk van tafel halen: geeft weer administratieve druk, maakt dat patiënten later naar de huisarts gaan (waardoor meer gezondheidsschade en dus meer op kosten), patiënten problemen opsparen, er discussie in de praktijk komt (patiënt betaalt rekening niet: dan ook geen zorg?), zo komen er meer mensen naar de spoedeisende hulpafdelingen van huisartsgeneeskundige problematiek."