"Kwaliteit zorg thuis in gevaar"

De plannen van het kabinet met de langdurige zorg kunnen in de praktijk slecht uitpakken voor chronisch zieken en ouderen die zorg thuis nodig hebben. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zorgverzekeraars zouden op prijs inkopen en onvoldoende belang hebben bij betere zorg.

Vanaf 1 januari 2015 worden zorgverzekeraars verantwoordelijk voor verpleging en verzorging thuis. Maar die hebben in hun inkoopbeleid te weinig aandacht voor kwaliteit, zeggen de onderzoekers. Er zijn volgens de onderzoekers aanvullende maatregelen nodig om de kwaliteit te waarborgen.

Geen kwaliteitsprikkel
Nu al maken zorgverzekeraars verlies op de zorg die thuis wordt geleverd aan chronisch zieken, stellen de onderzoekers. En de regelingen die bestaan voor compensatie werken nog onvoldoende. Als zorgverzekeraars er straks thuiszorg bijkrijgen, is dat een strop van 4 miljard. Daarom moet het compensatiemodel beter. Verzekeraars die de beste zorg leveren aan chronisch zieken, trekken dus verliesgevende klanten aan. Het is voor hen dus helemaal niet aantrekkelijk de kwaliteit van zorg voorop te stellen. De Tweede Kamer bespreekt de komende maand de zorgplannen van het kabinet waarna een besluit valt. Vrijdag bleek dat slechts een kwart van de huisartsen vertrouwen heeft in goede zorg thuis in de toekomst.
Inkomensafhankelijke zorgpremie
Opmerkelijk is ook dat de onderzoekers in het rapport pleiten voor een inkomensafhankelijke zorgpremie, maar dat ligt politiek zeer gevoelig. In 2012 zorgde plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie in het regeerakkoord voor een storm van protest. Die gevoeligheid noemen de onderzoekers onterecht. "Het kind is met het badwater weggegooid. De politiek zou hier echt op terug moeten komen", zegt Richard van Kleef, een van de onderzoekers. "Wij pleiten ervoor omdat de basispremie laag wordt, en lage premies leiden tot meer concurrentie. Daarnaast zou dit een oplossing voor het probleem met wanbetalers zijn. Als het op een andere manier wordt ingevoerd blijven de grote gevolgen voor de koopkracht van mensen uit."