Onrust door sluiting tehuizen

Onrust door sluiting tehuizen

De inventarisatie is een momentopname en laat zien dat de ontmanteling van verzorgingstehuizen in gang is gezet. In de komende vijf jaar zullen naar verwachting in totaal zo'n 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingstehuizen verdwijnen, berekende bureau Berenschot.

Dat komt doordat ouderen in de toekomst langer thuis blijven wonen en alleen mensen die zware zorg nodig hebben nog terechtkunnen in een verpleeghuis.