Sociaal netwerk kan ouderen met grootste zorgvraag niet altijd ondersteunen

De staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn vindt dat kinderen zelf hun oude moeder kunnen wassen of eten voor haar koken. Maar kunnen kwetsbare thuiswonende ouderen wel zonder meer terugvallen op hun zorgnetwerk? Overbelasting van de al aanwezige mantelzorger dreigt.

Voor ons onderzoek naar het zorgnetwerk van kwetsbare ouderen hebben we 75 Amsterdamse ouderen en hun hulpverleners geïnterviewd. De ouderen die aan het onderzoek hebben deel genomen, zijn kwetsbaar. Zij hebben een hoge leeftijd, hun fysiek functioneren is beperkt en hun sociale netwerk is meestal niet groot. De geïnterviewde ouderen beschikken wel allemaal over vrij grote zorgnetwerken. Er zijn gemiddeld ruim zes formele en drie informele hulpverleners betrokken bij de zorg van een oudere. De zorg varieert van hulp bij huishoudelijke taken; persoonlijke verzorging; verpleegkundige taken; verplaatsen buitenshuis tot het regelen van hulp. De formele hulpverleners verlenen vaker persoonlijke en verpleegkundige zorg en de informele hulpverleners helpen vaker bij het verplaatsten buitenshuis of het regelen